Antarktyda, miejsce badań Henryka Arctowski

Henryk Arctowski został kierownikiem naukowym Belgijskiej Wyprawy Antarktycznej.