Chicago, miejsce pracy Kazimierza Żeglenia

Tu pracował z amerykańską Polonią