Genewa, Kazimierz Funk studiował tutaj biologię

Tu Kazimierz Funk studiował biologię.