Lwów, miejsce studiów Rudolfa Weigla

Tu Rudolf Weigl studiował kierunki przyrodnicze