Paryż, Stefan Drzewiecki uczęszczał tu do szkoły technicznej

Jego kolegą ze szkolnej ławy był Gustave Eiffel, później słynny inżynier i konstruktor Wieży Eiffela