Poznań, miejsce urodzenia Pawła Edmunda Strzeleckiego

Urodził się w okolicach Poznania.