Syberia, miejsce zesłania i prac badawczych Benedykta Dybowskiego

Tu podczas zesłania prowadził prace badawcze Benedykt Dybowski