Uniwersytet w Oslo

Uczelnia, na której Zofia Kielan-Jaworowska w latach 1987–1995 kierowała katedrą paleontologii.