Warszawa, miejsce nauki i pracy Zofii Kielan

Tutaj Zofia Kielan uczyła się i zdobywała kolejne stopnie naukowe oraz jako sanitariuszka brała udział w Powstaniu Warszawskim,