Superbohaterowie

Ignacy Łukasiewicz

1822 - 1882
Ignacy Łukasiewicz

Aptekarz, specjalista od ropy naftowej i społecznik. Ponoć nie mówił zbyt wiele, za to był uparty i pracowity. Może dzięki temu nie załamał się, gdy interes nie szedł po jego myśli, a  kolejne rafinerie płonęły. Jednocześnie był człowiekiem wielkiego serca, bardzo rodzinnym, co docenił sam papież nadając mu godność szambelana. Jego zapał do działania stał się motorem dla wielu osób. Był pionierem przemysłu naftowego i „ojcem Łukasiewiczem”, jak nazywali go wdzięczni mu ludzie.

Ignacy Łukasiewicz przyszedł na świat w zubożałej rodzinie szlacheckiej, w Zadusznikach, znajdujących się obecnie w województwie podkarpackim. Rodzina mieszkała w pałacyku, w którym dwa razy wybuchał pożar. Mimo tych przykrych doświadczeń, dzieciństwo Ignacego upływało w serdecznej atmosferze.

Gdy Ignacy miał 8 lat, rodzina Łukasiewiczów przeprowadziła się do Rzeszowa. Ta decyzja spowodowana była chorobą ojca i koniecznością jego częstych wizyt u lekarza. W nowym miejscu młody Łukasiewicz zdał egzamin w szkole powszechnej i wraz ze swoim bratem Franciszkiem został zapisany do rzeszowskiego gimnazjum. W placówce Ojców Pijarów szło mu bardzo dobrze, jednak ze względu na problemy finansowe rodziny, tylko jeden z braci mógł kontynuować naukę na studiach. Jeszcze przed śmiercią ojca zadecydowano, że będzie to Franciszek. Dlatego też Ignacy, po 4 latach spędzonych w szkole, miał poświęcić się nauce zawodu aptekarza. Dlaczego wybrano mu akurat ten zawód? Nie do końca wiadomo. Być może ze względu na tradycje rodzinne, a może z powodu zainteresowań chłopca.

Ciekawe? Podziel się ze znajomymi!